تبلیغات شما


لود


۰۰ / ۶ / ۱۱ ۰۱:۳۵

صفحه اصلی / سلامت


مهریه عندالمطالبه چیست؟ شرایط پرداخت آن

در کشور ما ایران با توجه به قانون اساسی زوجین هنگام عقد ونکاح با توجه به تفاهم طرفین دو نوع مهریه وجود دارد که آن را انتخاب می کنند که شرایط آن را می خوانند و امضای هنگام عقد کامل  می شود.

دو نوع مهریه قبل از اعلام شدایط جدید عقد  درما قبل سال۹۷ عبارت است از: مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

با توجه به قانون جدید که در سال۱۳۹۷ به اجرا در آمده  که عبارت است از:قانون برای کسانی که ۱۱۰سکه ویا بالاتر از آن را در مهر خود قرار داده اند فقط آن مقدر تعیین شده (۱۱۰سکه) را قبول دارد واگر مرد تمکن مالی دارد باید آن را پرداخت کند ودر صورت تمکن مالی ضعیف ویا توانایی پرداختن نداشته باشد آن را یا به صورت اقساطی در مقدار معین پرداخت خواهد کرد ویا مرد راهی زندان خواهد شد که جدیدا طبق اخبار موثق از سوی قوه قضائیه این مورد نیز حذف شده و زن نمی تواتد صاحب مهریه خود شود در واقع نوعی برائت از زندان برای مرد محسوب می شود.

شرایط پرداخت مهریه عندالمطالبه:

۱-طبق  بخشنامه اعلام شده از سوی ریاست قوه قضائیه، ناظر بر اجرای بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر این که بدون مراجعه قبلی وداد خواست مهریه موانعی در این خصوص ثبت شده است.

۲-در این مرحله دوم ،مراجعه به دفتر ازدواجی است که عقد در آنجا خوانده شده باشد فرقی ندارد دردهمان شهر محل سکونت یا شهر دیگر،خلاصه کلام این که باید از همان دفتر مراجعه جهت عقد صدور اجرای احکام برای هر مقدار مهریه درخواست داده شود.

۳- در مرحله سوم مراجعه به اداره ثبت اسناد واملاک است که با نام اداره اجرای مهریه در میان عام مردم شنیده می شود و

با این کار میتوان عدم خروج شوهر از کشور وهمچنین میزان مال و املاک وی را توقیف کرد درصورت عدم وجود مشخصات از اداره راهور وبانک می توان کمک گرفت اگر در عرض ۲ماه مالی نباشد ویا اینکه کار در ۶ماه به نتیجه مورد نظر نرسد با درخواست زوجه یا وکیلش گواهی مبنی بر مراجعه به دادگاه صادر می گردد.


بیشتر بخوانید: جزییات طلاق ابرو گوندش و رضا ضراب + خیانت رضا ضراب با حادیثه


.نکاتی که در عقد باید نسبت به آنها آگاه باشیم:

-طبق قانون به هنگام اتمام وقوع عقد ونکاح زوجه،صاحب تمام مهریه خود می شود.

-با توجه به رایج بودن مهر در کشور ما مهریه می تواند ملک غیر منقول، سکه بهار آزادی ویاوجه نقد نیز باشد.

-اگر مهریه ای که یرای شما ثبت شده قبلا به نام همسرتون نیست وصاحبش کسی دیگر است حتما از او بخواهید امضای خود را درج کند.

–  ضامن معتبر درهنگام امضای  دفترچه عقد که ممکن است عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه باشد.

– طبق قانون جدید ثبت شده در قوه قضائیه مهریه تا۱۱۰سکه قابل پیگیری و دریافت است وبالاتر از الان در زمان طلاق یا طبق مهریه عندالمطالبه که زوجه حق دریافت دارد و بیشتر از آن غیر ممکن است.

– در صورت تمکن مالی ضعیف ویا ناتوان درپرداخت مهریه مرد باید حداقل هزینه ۱۰سکه را اول پرداخت کند و هر دوماه ۱ عدد سکه را پرداخت کند.

.نکاتی که در عقد باید نسبت به آنها آگاه باشیم مهریه عندالمطالبه

ازشرط های ضمن عقد مهم :

سهم مالکیت اموال زوجین مساوی باشد که اولین شرط در عقدنامه ازدواج به حساب می آید که بعد از طلاق زن می تواند صاحب نصف آن شود اما به شرطی که درخواست طلاق از سوی مرد باشد وهمسر در حیطه همسر داری خود کوتاهی نکرده باشد.

  • وکالت برای هنگام طلاق گرفتن در دست باشد که این امر با موافقت مرد وطی مراحلی قانونی واداری ممکن است حالا مهریه می خواهد عندالمطالبه باشد یامهریه عندالاستطاعه وهمچنین امکان طلاق برای زوجه از طرف همسر قید شده باشد

شرط های عقد ممکن است ؛

۱-شروط ضمن عقد از پیش تعیین شده باشد.

۲-شروط ضمن عقد افزودنی باشد .

نکات مهم در باره این دو مورد؛ هرگز بدون خواندن و عدم آگاهی دفترچه عقد را امضا نکنید که بعدا عواقب آن پشیمانی بزرگی به‌همراه دارد که دردمورد گزینه یک صدق می کند که قانون آن را از بابت نااگاهی و عدم اطلاع نمی پذیرد.

در مورد گزینه دوم یعنی شروط ضمن عقد افزودنی، که پایبندی وتعهد زن ومرد که در عقدنامه لحاظ شده را رعایت کنند وانجام دهند.

مدارکی جهت دریافت مهریه عندالمطالبه ؛

۱-اصل شناسنامه

۲-کارت ملی

۳-اصل سند ازدواج ویا تهیه آن در صورت نبود از دفترخانه که ثبت شده است

این سه مدرک اصلی برای دریافت مهریه عندالمطالبه لازم وضروری است که با مراجعه به دادگاه، اجرای ثبت ویا شورای حل اختلاف اقدام برای دریافت مهریه عندالمطالبه خود توسط زوجه صورت می گیرد.

سه راه دریافت مهریه عندالمطالبه زوجه:

  • اظهار نامه از سوی زن که به همسرش ارسال می شود
  • اجرای ثبت اسناد واملاک و…
  • اقدام به دریافت مهریه عندالمطالبه توسط دادگاه

نکته  قابل تامل: مهریه عندالمطالبه یا عندالمستطاعه باید ارزش داد وستد اقتصادی را داشته باشد که حالت مشروع وقانونی باید دارا باشد.

دکتر شیخ الاسلامی یکی از حقوق دان های مهم کشور ،مهریه عندالمطالبه را درقانون جمهوری اسلامی ایران این گونه معنی می کند؛ مهریه بعد از تفاهم ودرخواست آن توسط زن باید پرداخت شود که مرد این بدهی را از نظر فقهی وحقوقی قبول کرده و به عنوان یک بدهی سنگینی  بر دوش می کشد .در صورت طفره رفتن برای عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه توسط مرد،زوجه می تواند به قانونومراجعه کند و مراحل آن را سپری واقدام به دریافت آن بکند وسپری کند.

 مهریه از ۳نوع با توجه به قانون جدید شناخته می شود

اولی، مهریه عندالمطالبه

دومی،مهریه عندالاستطاعه

سومی ،ترکیبی از مهریه عندالمطالبه مهریه و مهریه عندالاستطاعه است.

مهریه عندالمطالبه

با توجه به آمار و ارقام درباره طلاق وجدایی زوجین  در سال های اخیر قوه‌ قضائیه چند راه در پیش روی مردم قرار داد که جهت جلوگیری از طلاق و تزلزل بنیادی خانواده که به صورت فوق است : اخذ مالیات برای مهریه های سنگین اعم از عندالمطالبه یا نوع های دیگر آن مخصوصا سکه های بالای ۱۱۰عدد یک مورد دیگر که جالب بود این است که پرداخت مهریه تا عدد معین که از طرف دولت تعیین شده است که ۱۱۰سکه را حالا چه بهار آزادی باشد ،نیم سکه باشد ویا ربع سکه عدد همان رقم اعلام شده(۱۱۰)است. دادن مهریه که میزان صداقت و صمیمیت مرد را نشان میدهد که سنت قابل پسندی شناخته شده است که این امر از طرف پیامبر اکرم (ص) نیز انجام گرفته است که آن همه به صورت عندالمطالبه بوده است.

در نتیجه توصیه مشاوران قبل از ازدواج ،معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور مشاوران و وکیل های قوه‌ قضائیه با بیان اینکه زوجین عزیز در هنگام عقد شرایط و اصول عقدنانه را به خوبی بخوانند وآگاهی کامل کسب کنند چرا که در هنگام بروز مشکل قانون هیچ عذر وبهانه ای را از جمله عدم وجود آگاهی از نکات عقدنامه مورد قبول واقع نمی‌کند.

  • با توجه به تفاهم طرفین، نوع مهریه از لحاظ عندالمطالبه،مهریه عندالاستطاعه ویا از ترکیبی ازاین دو را مشخص کنید.
  • مهریه های بالای ۱۱۰سکه را ترجیح ندهید چرا که بالا بودن مهریه مخصوصا از نوع عندالمطالبه به هیچ وجه ضامن خوشبختی افراد و زوجین نمی باشد بله نتایج و موردهای نامناسبی در پی دارد.
  • با توجه به بررسی های انجام شده توسط مسئولان حوزه خانواده وقوه قضائیه ودادگاه ها،مهریه عندالمطالبه بهتر از دو مورد دیگر از نوع مهریه است چون در مهریه عندالمطالبه قانون و حق هرطرف به طور مساوی و گاها درصورت ناحقی طرفین در طرف حق، جایگاه خود را حفظ می کند مثلا در صورت ندادن مهریه وممانعت از پرداختن آن توسط مرد قطعا قانون کنار زوجه خواهد بود وثابت می کند که قانون در همه زمینه ها مخصوصا ازدواج، در کنار هردو طرفین خصوصا فرد مقابل که حق با او است خود را نشان میدهد.

 


حجت میرزایی


نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری رخ در وب سایت منتشر خواهد شد

در حال بارگزاری نظرات ...